133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Octocaine 100

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100

Brand:

Mô tả

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100
Thành phần

  • Lidocaine HCl 2% với Epinephrine 1:100,000
  • Injection USP, Terminally Sterilized box of 50 cartridges.
  • Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000
  • Injection USP, Terminally Sterilized box of 50 cartridges

266-3-Logo-NOVOCOL