133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tissue trimmer

Mũi cắt nướu

Mô tả

Mũi cắt nướu

127-1-nti

127-2-nti 127-3-nti

Trước khi lấy dấu                                   Bộc lộ Implant

 

 

127-4-nti127-5-nti

127-6-nti 127-7-nti 127-8-nti 127-9-nti 127-10-nti 127-11-nti 127-12-nti 127-13-nti 127-14-nti

Trở lại
Hotline
Zalo
Messenger