133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

ENDO TIP ULTRADENT

Đầu nội nha của Ultradent

Description

NAVITIP 29G & 30G

Đầu bơm rửa Navi 29 G & 30g

183-1-navitip-ultradent 183-1e-navitip-ultradent 183-1b-navitip-ultradent 183-1a-navitip-ultradent

183-2-navitip-ultradent

183-4-irrigatortip-ultradent

 

ENDO-EZE IRRIGATOR TIP

Đầu Endo-Eze

  • ChlorCid
  • ChlorCid V
  • Ultradent 5ml syringe

 

 

183-7a-tipendo-ultradent

TIP ENDO

Đầu Endo

  • TriAway Adapter
  • PermaFlo DC
  • Other Ultradent syringes

 

SYRINGE FOR IRRIGATION

Ống bơm tiêm rửa

277-183-syringe-ultradent

Bài viết liên quan

Phương pháp tiếp cận chính xác trong giai đoạn bơm rửa nội nha

Back
Hotline
Zalo
Messenger