VP Hồ Chí Minh

133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Algitray

Chất làm sạch chất lấy dấu Alginate

Description

Bột làm sạch chất lấy dấu Aginate khỏi khay

Chất làm sạch chất lấy dấu Alginate

Alginate là một chất tẩy rửa không chứa phốt phát và chất hoạt động bề mặt, để loại bỏ đư lượng Alginate khỏi khay lấy dấu và các dụng cụ khác ngay cả ở những khu vực ít tiếp cận.

Bảo vệ vật liệu: công thức không làm ảnh hưởng đến chất liệu  khay

Algitray_C400430-2

Back
Hotline
Zalo
Messenger