133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Hygenic Gutta ISO color 2% & 6%

Côn có mã màu Iso 2% 15-40

Description

HYGENIC GUTTA ISO COLOR 2%

Côn Gutta-percha có mã màu 2%

186-4-logohygenic-coltene

HYGENIC GUTTA ISO COLOR 6%

Côn Gutta-percha có mã màu 6%

186-2-gutta-coltene 186-6-gutta-coltene

186-5-gutta-colteneCôn Gutta-percha có mã màu của Roeko rất lý tưởng trong việc lèn ngang, lèn dọc và trong kỹ thuật lèn nhiệt, giúp trám bít ống tủy hoàn hảo theo 3 chiều. Mã màu của côn gutta percha giúp tránh việc lẫn lộn kích thước, giảm thời gian & tránh hao phí vật liệu. 186-3-gutta-coltene

  • Dễ đặt vào ống tủy
  • Cản quang
  • Cứng nhưng có thể uốn theo những chỗ cong của ống tủy
  • Rất tương thích với mô
  • Vô cùng hoàn hảo
  • Sản xuất tự động hoàn toàn
Back
Hotline
Zalo
Messenger