133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bộ nạo túi Gracey

Dụng cụ lấy vôi răng dưới nướu

Mô tả

Bộ nạo túi Gracey

Tiêu chuẩn – Mini five – After five – Micro five

199-1-BonaotuiGracey-HUFRIEDY 200-1-BonaotuiGracey-HUFRIEDY 201-1-BonaotuiGracey-HUFRIEDY