133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Gracey Curettes

Bộ nạo túi Gracey

Brand:

Mô tả

Bộ nạo túi Gracey

Tiêu chuẩn – Mini five – After five – Micro five

199-1-BonaotuiGracey-HUFRIEDY 200-1-BonaotuiGracey-HUFRIEDY 201-1-BonaotuiGracey-HUFRIEDY