133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Periodontal

Dụng cụ khám nha chu

Brand:

Mô tả

Dụng cụ khám nha chu: – Cây đo có mã màu – Dụng cụ phát hiện vôi răng

193-1-Dungcukhamnhachu-HUFRIEDY