133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Periodontal

Dụng cụ khám nha chu

Mô tả

Dụng cụ khám nha chu: Cây đo có mã màu – Dụng cụ phát hiện vôi răng

193-1-Dungcukhamnhachu-HUFRIEDY