133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Shimstock 8µ

Shimstock 8

Mô tả

166-5-Acticulating-COLTENEShimstock 8µ – 5m

Dùng để kiểm tra độ chính xác cuối cùng.