VP Hồ Chí Minh

133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Endorez

Bộ trám bít ống tủy EndoRez

Mô tả

ENDOREZ CANAL SEALER

Bộ trám bít ống tủy EndoRez

187-1B-EndoRez-ULTRADENT

EndoREZ tạo ra sự bít kín hoàn toàn nhất hiện có trên thị trường. Do có ái tính với độ ẩm sâu bên trong ống ngà và các ống tủy phụ bên.

Bản chất ái thủy của nhựa đảm bảo bít kín hoàn toàn.

Tính tương hợp sinh học, độc tính tế bào thấp, hoạt động kháng khuẩn giúp kéo dài tuổi thọ của điều trị nội nha

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy rằng EndoREZ có tính linh hoạt đủ để dùng như là chất trám bít ống tủy với bất kỳ phương pháp trám bít nào mà bạn đang dùng, ví dụ: cône chính, lèn ngang hoặc cône gutta percha nóng.

  • Thuốc trám bít ống tủy tự prime đầu tiên trên thế giới.
  • Có độ cản quang giống như của gutta percha.
  • Có đặc điểm chảy lỏng và làm ướt tuyệt hảo.
  • Là thuốc trám bít ống tủy lưỡng trùng hợp, đảm bảo đông cứng nhanh.
  • Giữ đủ mềm giúp dễ dàng sửa soạn ống tủy để đặt chốt.
  • Phối hợp tốt nhất với cône gutta percha được phủ bởi nhựa EndoREZ.
187-6-EndoRez-ULTRADENT 187-7-EndoRez-ULTRADENT 187-8-EndoRez-ULTRADENT 187-9-EndoRez-ULTRADENT
Đầu NaviTip (đã đăng ký bằng sáng chế) của Ultradent bơm EndoREZ vào toàn bộ giải phẫu của ống tủy trong một lần. Phân tích dưới kính hiển vi điện tử quét (SEM) sự xuyên thấu của EndoREZ cho thấy ái tính đối với độ ẩm sâu bên trong các ống tủy bên và trong các ống ngà. SEM phóng đại 5000 lần. EndoREZ cho kết quả các trám bít tiên đoán được, cản quang, dễ chẩn đoán và phù hợp cho điều trị lại và các thủ thuật đặt chốt và cùi giả. Phân tích dưới kính hiển vi điện tử quét (SEM) của một ống tủy được bít bằng EndoREZ cho thấy sự thấm vào ngà dán hóa học với cône gutta percha được phủ với nhựa. SEM với độ phóng đại 350 lần.

 

Có 2 cách trộn:
1) Trực tiếp trên giấy trộn 2) Với đầu trộn + ống Skiny
187-10-EndoRez-ULTRADENT 187-11-EndoRez-ULTRADENT 187-12-EndoRez-ULTRADENT 187-11-EndoRez-ULTRADENT

 

ENDOREZ POINTS GUTTA PERCHA POINTS

Côn gutta percha được phủ với nhựa

187-14-EndoRez-ULTRADENT

  • Là cône gutta percha được phủ với nhựa DUY NHẤT
  • Lớp phủ có công thức độc đáo liên kết hóa học vào EndoREZ.
  • Tạo ra một khối đồng nhất trong ống tủy.
  • Hiệu quả với tất cả những thuốc trám bít ống tủy có chất căn bản là nhựa.
Trở lại
Hotline
Zalo
Messenger