133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CanalPro NaOCl 3%, 6% & CanaPro Extra NaOCl 6%

Dung dịch bơm rửa buồng tủy

Mô tả

  • Diệt khuẩn
  • Làm trơn ống tủy (dụng cụ dễ thao tác hơn)
  • Hòa tan các mô hữu cơ (mô tủy…)
CanalPro NaoCl 3%, 6%

Dung dịch bơm rửa buồng tủy

CanaPro Extra NaOCl 6%

Dung dịch bơm rửa buồng tủy

Mạnh hơn gắp hai lần

canalpro naocl 3, 6 canalpro naocl extra
Chlorcid tác động lên mô hữu cơ

Chất khử trùng Chlorcid chứa không quá 3 % sodium hypochlorite

Trở lại
Hotline
Zalo
Messenger