133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Tay khoan nội nha CanalPro CL

Tay khoan nội nha

CanalPro Syringe Station & CanalPro Color Luer Lock Syringes

Dụng cụ sắp xếp dung dịch bơm rửa ống tủy

Chlorcid V

Chất sát khuẩn Chlorcid V (NaOCl)

CanalPro NaOCl 3%, 6% & CanaPro Extra NaOCl 6%

Dung dịch bơm rửa buồng tủy

Consepsis V

Chất sát trùng Consepsis (Chlorhexidine 2%)

Canalpro CHX 2%

Dung dịch Chlorhexidine 2%

Roeko Activ Point CHX

Côn chlorhexidine

EDTA 18%

Chất làm trơn ống tủy EDTA 18%

CanalPro EDTA

Dung dịch EDTA 17%

File Eze

Chất bôi trơn ống tủy File Eze

Ultracal XS

Chất Ca(OH)2 (dạng bột nhão) Hydroxyt Canxi

Roeko Hydroxy Calcium Point

Côn Ca(OH)2