133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Cool Temp Natural

Nhựa làm răng tạm

Acrytemp

Nhựa làm răng tạm

TempoSIL II

Xi măng gắn tạm

Ultratemp tempo cement & Ultratemp Rez tempo cement

Xi măng tạm

Starbrush

Chổi làm sạch các vùng khó vào

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Hisite

Chất kiểm soát điểm tiếp xúc mặt bên của mão, veneer

ParaCore

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp

Fill Magic Tempo

Composite trám tạm quang trùng hợp