133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Clippy C

Mắc cài sứ có nắp (tự buộc)

Mini Clippy

Mắc cài kim loại có nắp (tự buộc)

Micro Mini Clippy

Mắc cài kim loại có nắp (tự buộc)

Clippy L

Mắc cài mặt lưỡi

Esther MB

Mắc cài thẩm mỹ

Crystaline 7

Niềng răng thẩm mỹ

Mini Omni Arch

niềng răng thẩm mỹ

Microline

Niềng răng thẩm mỹ

Tube for lower molars

Ống cho răng cối hàm dưới

Tube for upper molars

Ống cho răng cối hàm trên

Clippy Tube

Ống Clippy

Beta Titanium (TMA)

Dây cung Beta Titanium