133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

A2TM Aligner attachment kit

Bộ kit tạo nút (button) hình oval hoặc hình chữ nhật

Assure – keo dán mắc cài

Keo dán mắc cài thông thường (hóa trùng hợp)

Assure Plus – Keo dán resin cho tất cả vật liệu

Keo dán Resin Assure Plus dùng cho tất cả bề mặt

Bond Aligner

Keo dán kim loại, nhựa hoặc sứ lên khay chỉnh nha

Các sản phẩm Conditioner Reliance

Barrier Gel, Porc-etch, Porcelain Conditioner, Plastic Conditioner, Metal Primer

Các sản phẩm Lingual Retention

Ortho Flextech, Retainium, Flow Tain, L.C.R

GOTO

Composite gắn mắc cài

L.E.D Pro Seal

Chất trám bít hố rãnh và bề mặt răng

Keo dán chỉnh nha – Light Bond Sealant

Light Bond là vật liệu dán chất lượng cao, mang lại độ bền dán tối đa trong mọi tình huống với tất cả các loại mắc cài.

Ultra Band-Lok

Xi măng gắn khâu có chứa Flo (quang trùng hợp)