133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Tenax Full Kit Titanium

Bộ chốt Titanium Tenax

Tenax Fiber Trans

Bộ chốt sợi Tenax Fiber

ParaCore

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp

Paraform Matrix

Bộ khuôn Paraform tái tạo cùi

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ

Permaflo DC & Permaflo DC Primer

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

Solocem

Cement dùng cho mão, cầu, inlays – onlays

Duocem

Cement gắn chốt cầu, mão, inlays -onlays