133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Omni matrix

Đai trám cỡ mỏng

Omni Matrix sectional

Kẹp đai trám theo hình dáng răng

Interguard

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

Propguard & Tonguard

Cục cắn và bảo vệ lưỡi, mềm hoặc cứng

Contac Pro 2

Cây tạo tiếp điểm cho xoang II

Ultrablend plus

Chất che tủy dùng đèn

Chất che tủy Liner (Dycal)

Calcium hygroxide

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Acid 37%

Axit 37%

Magic Bond

Keo dán thế hệ thứ 5

Swisstech Bond SL (one coat)

Chất kết dính One Coat SL

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ