133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Micro Mini Clippy

Mắc cài kim loại có nắp (tự buộc)

Brand:

Mô tả

Mắc cài kim loại có nắp (tự buộc)

clippy-rc ham tren - roth 1 clippy-rc ham duoi - roth 2 clippy-rc ham tren - McLaughlin 3 clippy-rc ham duoi - McLaughlin 4