133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Omni matrix

Đai trám cỡ mỏng

 

Omni matrix Sectional

Đai trám nguyên bộ

Interguard

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

Propguard & Tonguard

Cục cắn và bảo vệ lưỡi, mềm hoặc cứng

Contac Pro 2

Cây tạo tiếp điểm cho xoang II

OpalDam & OpalDam green

Chất cách ly nướu OpalDam

Chất che tủy chiếu đèn Ultra Blend Plus

Chất che tủy chiếu đèn – Ultra-Blend Plus

Ultra-Blend plus là một loại liner độc đáo dùng dán dính ngà răng và làm lớp lót. Nó có chứa canxi hydroxit và canxi hydroxyapatite trong urethane dimethacrylate (UDMA). Hoàn toàn phù hợp để che tủy và sẽ không bị hòa tan và mài mòn theo thời gian. Là vật liệu quang trùng hợp, cản quang, Ultra-Blend plus với độ lấp đầy cao cho độ co rút tối thiểu.

Liner

Calcium hygroxide

Swisstech Etching

Axit xoi mòn Swisstech

Acid 37%

  • Là acid xoi mòn Phosphoric 37% dạng gel có độ nhớt cao, giúp đặt chính xác vào vị trí cần xoi mòn và không chảy vào các khu vực không muốn xoi mòn.
  • Xoi mòn cho cả men và ngà răng.
  • Màu xanh giúp kiểm soát vùng xoi mòn dễ dàng

Paint on Color

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

Ultra etch AB 35%

Axit xoi mòn men ngà

Omni matrix

Đai trám cỡ mỏng

 

Omni matrix Sectional

Đai trám nguyên bộ

Interguard

Dụng cụ tách để bảo vệ răng kế bên

Propguard & Tonguard

Cục cắn và bảo vệ lưỡi, mềm hoặc cứng

Contac Pro 2

Cây tạo tiếp điểm cho xoang II

OpalDam & OpalDam green

Chất cách ly nướu OpalDam

Chất che tủy chiếu đèn Ultra Blend Plus

Chất che tủy chiếu đèn – Ultra-Blend Plus

Ultra-Blend plus là một loại liner độc đáo dùng dán dính ngà răng và làm lớp lót. Nó có chứa canxi hydroxit và canxi hydroxyapatite trong urethane dimethacrylate (UDMA). Hoàn toàn phù hợp để che tủy và sẽ không bị hòa tan và mài mòn theo thời gian. Là vật liệu quang trùng hợp, cản quang, Ultra-Blend plus với độ lấp đầy cao cho độ co rút tối thiểu.

Liner

Calcium hygroxide

Swisstech Etching

Axit xoi mòn Swisstech

Acid 37%

  • Là acid xoi mòn Phosphoric 37% dạng gel có độ nhớt cao, giúp đặt chính xác vào vị trí cần xoi mòn và không chảy vào các khu vực không muốn xoi mòn.
  • Xoi mòn cho cả men và ngà răng.
  • Màu xanh giúp kiểm soát vùng xoi mòn dễ dàng

Paint on Color

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

Ultra etch AB 35%

Axit xoi mòn men ngà