133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Denti Polish

Bột đánh bóng con nhộng

Self Sealing Pouches

Túi hấp vô trùng tự dán

Safe T Brite-Illuminated mouth Mirror

Gương có ánh sáng và bộ phận hút nước bọt

Other products

Các vật liệu khác – sử dụng một lần

Medicom Flat Sterilization reels

Cuộn túi hấp vô trùng đủ cỡ

Mask

Khẩu trang

Glove

Găng tay

Duraflor

Chất Fluor phòng ngừa sâu răng dạng tube

Distech Flat Sterilization reels

Hộp túi hấp vô trùng đủ cỡ

Cotton Dental rolls

Gòn cuộn