133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Endo Eze Mini kit

Bộ nội nha EzeSet product image

HYFLEX®CM Pro

Trâm mở đường vào phá canxi hóa

Trâm nội nha – Hyflex EDM

Hệ thống nội nha 1 trâm có độ dẻo và độ chống gãy cao nhất

Endo Eze Mini kit

Bộ nội nha EzeSet product image

HYFLEX®CM Pro

Trâm mở đường vào phá canxi hóa

Trâm nội nha – Hyflex EDM

Hệ thống nội nha 1 trâm có độ dẻo và độ chống gãy cao nhất