133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100

Thuốc tê nha khoa cho người tim mạch Isocaine 3%

Thuốc tiêm gây tê Isocaine 3%

Posicaine 100 – 200 (Articaine)

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100,200

Kim dùng 1 lần Disposable Needles

Kim dùng 1 lần

Aspirating dental injection syringes

Ống tiêm nha khoa

Thuốc tê thoa Octocaine 5%

Thuốc tê thoa Octocaine 5%

Kim tiêm nha khoa Shinject

KIM TIÊM SHINJECT Tiêm thuốc có lẽ là nỗi ám ảnh của không ít …

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100

Thuốc tiêm gây tê Octocaine 100

Thuốc tê nha khoa cho người tim mạch Isocaine 3%

Thuốc tiêm gây tê Isocaine 3%

Posicaine 100 – 200 (Articaine)

Thuốc tiêm gây tê Posicaine 100,200

Kim dùng 1 lần Disposable Needles

Kim dùng 1 lần

Aspirating dental injection syringes

Ống tiêm nha khoa

Thuốc tê thoa Octocaine 5%

Thuốc tê thoa Octocaine 5%

Kim tiêm nha khoa Shinject

KIM TIÊM SHINJECT Tiêm thuốc có lẽ là nỗi ám ảnh của không ít bệnh nhân …