133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Non-serrated Diamond finishing strips

Thanh mài kẽ không răng cưa

Diamond Instruments

Mũi khoan nhiều lớp kim cương

Tungsten Carbide Burs, Crown cutters

Mũi Tungsten carbide, cắt mão   Mũi cắt mão kim loại được hàn thật …

Bonding resin remover

Mũi tháo lớp nhựa dán

Endodontics

Mũi nội nha

Tissue trimmer

Mũi cắt nướu

Surgery Burs

Mũi khoan phẫu thuật

Labo burs

Mũi khoan dùng trong labo

SOFTPOL Dụng cụ làm láng đường viền khay

Mũi khoan mài kẽ răng

Non-Serrated Diamond Finishing Strips – Thanh mài kẽ răng tráng kim cương một mặt

Non-serrated Diamond finishing strips

Thanh mài kẽ không răng cưa

Diamond Instruments

Mũi khoan nhiều lớp kim cương

Tungsten Carbide Burs, Crown cutters

Mũi Tungsten carbide, cắt mão   Mũi cắt mão kim loại được hàn thật chính xác …

Bonding resin remover

Mũi tháo lớp nhựa dán

Endodontics

Mũi nội nha

Tissue trimmer

Mũi cắt nướu

Surgery Burs

Mũi khoan phẫu thuật

Labo burs

Mũi khoan dùng trong labo

SOFTPOL Dụng cụ làm láng đường viền khay

Mũi khoan mài kẽ răng

Non-Serrated Diamond Finishing Strips – Thanh mài kẽ răng tráng kim cương một mặt