133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Soft-tray classic sheets

Miếng nhựa làm khay tẩy trắng răng

Khay tẩy trắng mỏng, mềm, dẻo. Khay ôm sát cổ răng, rất dễ chịu cho bệnh nhân

Whitening toothpaste

Kem đánh răng có thuốc tẩy trắng

LC block out

Chất tạo khoảng bằng nhựa quang trùng hợp

Tray case

Hộp đựng khay tẩy trắng răng

Dentine Sealent

Chất điều trị nhạy cảm cổ răng tức thì

Chất trám bít ống ngà – giảm nhạy cảm ngà

 

Permashade

Xi măng gắn veneer sứ

Flor Opal

Chất điều trị ê buốt và ngừa sâu răng

Ultra Ez

Chất chống ê buốt răng, đặc biệt do tẩy trắng

Enamelast

Chất phòng ngừa sâu răng

Omni Matrix sectional

Kẹp đai trám theo hình dáng răng

Permaflo DC & Permaflo DC Primer

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

Starbrush

Chổi làm sạch các vùng khó vào

Soft-tray classic sheets

Miếng nhựa làm khay tẩy trắng răng

Khay tẩy trắng mỏng, mềm, dẻo. Khay ôm sát cổ răng, rất dễ chịu cho bệnh nhân

Whitening toothpaste

Kem đánh răng có thuốc tẩy trắng

LC block out

Chất tạo khoảng bằng nhựa quang trùng hợp

Tray case

Hộp đựng khay tẩy trắng răng

Dentine Sealent

Chất điều trị nhạy cảm cổ răng tức thì

Chất trám bít ống ngà – giảm nhạy cảm ngà

 

Permashade

Xi măng gắn veneer sứ

Flor Opal

Chất điều trị ê buốt và ngừa sâu răng

Ultra Ez

Chất chống ê buốt răng, đặc biệt do tẩy trắng

Enamelast

Chất phòng ngừa sâu răng

Omni Matrix sectional

Kẹp đai trám theo hình dáng răng

Permaflo DC & Permaflo DC Primer

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

Starbrush

Chổi làm sạch các vùng khó vào