133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Paint on Color

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Brilliant NG Composite

Bộ giới thiệu Composite Brilliant

Composite NT Premium

Composite quang trùng hợp

NT Premium Flow

Composite lỏng NT Premium

Composite Ever Glow

Composite chất lượng tốt nhất

Roeko Activ Point CHX

Côn chlorhexidine

Roeko Hydroxy Calcium Point

Côn Ca(OH)2

President Impression Tray

Khay lấy dấu President

Componeer Holder – COMPONEER BRILLIANT

Kẹp giữ được sử dụng lúc sửa soạn Componeer Brilliant và lúc dán Componeer …

Componeer Placer

Componeer placer with replacable white adapter and red stamp.

Componeer Contour Guide

Bảng hướng dẫn chọn kích cỡ màu xanh trong cho phép xác định đường …

Paint on Color

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Brilliant NG Composite

Bộ giới thiệu Composite Brilliant

Composite NT Premium

Composite quang trùng hợp

NT Premium Flow

Composite lỏng NT Premium

Composite Ever Glow

Composite chất lượng tốt nhất

Roeko Activ Point CHX

Côn chlorhexidine

Roeko Hydroxy Calcium Point

Côn Ca(OH)2

President Impression Tray

Khay lấy dấu President

Componeer Holder – COMPONEER BRILLIANT

Kẹp giữ được sử dụng lúc sửa soạn Componeer Brilliant và lúc dán Componeer Brilliant. Phần …

Componeer Placer

Componeer placer with replacable white adapter and red stamp.

Componeer Contour Guide

Bảng hướng dẫn chọn kích cỡ màu xanh trong cho phép xác định đường viền chính …