133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Componeer Brilliant

Bộ vật liệu làm Veneer composite – COMPONEER

Paint on Color

Bộ Vật liệu điểm màu cho veneer và composite

Coltosol (Cavit 38g)

Chất trám tạm

Swisstech Etching

Axit xoi mòn Swisstech

Acid 37%

Axit 37%

Magic Bond

Keo dán thế hệ thứ 5

Swisstech Bond SL (one coat)

Chất kết dính One Coat SL

Brilliant NG Composite

Bộ giới thiệu Composite Brilliant

Brilliant NG Flow

Composite lỏng Brilliant

Composite NT Premium

Composite quang trùng hợp

NT Premium Flow

Composite lỏng NT Premium

Composite Ever Glow

Composite chất lượng tốt nhất