133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Stone

Thạch cao dùng trong labo

Duplication

Lấy dấu trong labo

Snap Powder Temporary Crown

Nhựa cho cầu mão tạm

VAP 6

Máy xịt hơi / nước nóng

VAP 8

Máy xịt hơi nước khô

Elite Mix

Máy trộn thạch cao và bột đúc

Prothyl Polimer

Lò nấu nhựa ép

Polimer 180

Nồi áp suất nấu nhựa

Prothyl Press Evo

Nhựa ép lạnh – sử dụng với lò nấu áp suất

Prothyl Hi-impact Evo

Nhựa nấu nóng – sử dụng với lò nấu ở nhiệt độ sôi

Prothyl Thermo Evo

Nhựa nấu nóng (thời gian trùng hợp nhanh)

Softpol

Dụng cụ làm mượt đường viền khay chỉnh nha

Stone

Thạch cao dùng trong labo

Duplication

Lấy dấu trong labo

Snap Powder Temporary Crown

Nhựa cho cầu mão tạm

VAP 6

Máy xịt hơi / nước nóng

VAP 8

Máy xịt hơi nước khô

Elite Mix

Máy trộn thạch cao và bột đúc

Prothyl Polimer

Lò nấu nhựa ép

Polimer 180

Nồi áp suất nấu nhựa

Prothyl Press Evo

Nhựa ép lạnh – sử dụng với lò nấu áp suất

Prothyl Hi-impact Evo

Nhựa nấu nóng – sử dụng với lò nấu ở nhiệt độ sôi

Prothyl Thermo Evo

Nhựa nấu nóng (thời gian trùng hợp nhanh)

Softpol

Dụng cụ làm mượt đường viền khay chỉnh nha