133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Apex locator

Máy đo chiều dài ống tủy

CanalPro CL

Tay khoan nội nha

CanalPro Syringe Station & CanalPro Color Luer Lock Syringes

Dụng cụ sắp xếp dung dịch bơm rửa ống tủy

Chlorcid V

Chất sát khuẩn Chlorcid V (NaOCl)

CanalPro NaOCl 3%, 6% & CanaPro Extra NaOCl 6%

Dung dịch NaOCl

Consepsis V

Chất sát trùng Consepsis (Chlorhexidine 2%)

Canalpro CHX 2%

Dung dịch Chlorhexidine 2%

Roeko Activ Point CHX

Côn chlorhexidine

EDTA 18%

Chất làm trơn ống tủy EDTA 18%

CanalPro EDTA

Dung dịch EDTA 17%

File Eze

Chất bôi trơn ống tủy File Eze

Ultracal XS

Chất Ca(OH)2 (dạng bột nhão) Hydroxyt Canxi

Apex locator

Máy đo chiều dài ống tủy

CanalPro CL

Tay khoan nội nha

CanalPro Syringe Station & CanalPro Color Luer Lock Syringes

Dụng cụ sắp xếp dung dịch bơm rửa ống tủy

Chlorcid V

Chất sát khuẩn Chlorcid V (NaOCl)

CanalPro NaOCl 3%, 6% & CanaPro Extra NaOCl 6%

Dung dịch NaOCl

Consepsis V

Chất sát trùng Consepsis (Chlorhexidine 2%)

Canalpro CHX 2%

Dung dịch Chlorhexidine 2%

Roeko Activ Point CHX

Côn chlorhexidine

EDTA 18%

Chất làm trơn ống tủy EDTA 18%

CanalPro EDTA

Dung dịch EDTA 17%

File Eze

Chất bôi trơn ống tủy File Eze

Ultracal XS

Chất Ca(OH)2 (dạng bột nhão) Hydroxyt Canxi