133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Tenax Fiber Trans

Bộ chốt sợi Tenax Fiber

ParaCore

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp

Paraform Matrix

Bộ khuôn Paraform tái tạo cùi

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ

Permaflo DC & Permaflo DC Primer

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

Magic Foam Cord

Chất bọt bể co nướu

Comprecap assostment

Gòn nén cầm máu

Viscostat & Viscostat Clear

Chất cầm máu nhanh

Cool Temp Natural

Nhựa làm răng tạm

Acrytemp

Nhựa làm răng tạm

TempoSIL II

Xi măng gắn tạm

Ultratemp tempo cement & Ultratemp Rez tempo cement

Xi măng tạm

Tenax Fiber Trans

Bộ chốt sợi Tenax Fiber

ParaCore

Vật liệu tái tạo cùi lưỡng trùng hợp

Paraform Matrix

Bộ khuôn Paraform tái tạo cùi

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ

Permaflo DC & Permaflo DC Primer

Bộ tái tạo cùi composite lưỡng trùng hợp

Magic Foam Cord

Chất bọt bể co nướu

Comprecap assostment

Gòn nén cầm máu

Viscostat & Viscostat Clear

Chất cầm máu nhanh

Cool Temp Natural

Nhựa làm răng tạm

Acrytemp

Nhựa làm răng tạm

TempoSIL II

Xi măng gắn tạm

Ultratemp tempo cement & Ultratemp Rez tempo cement

Xi măng tạm