133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Keo dán nha khoa Peak Universal Bond

Keo dán nha khoa – Peak™ Universal Bond

Peak Universal Bond (Peak Light-Cured) tạo ra một liên kết chắc chắn, bền vững, có thể kết dính với với men, ngà, zirconia, sứ, composite và kim loại.

Paint on color for Veneer and Composite

Paint On Color products are light-curing intensive resin-based paints for intra and extraoral use, …

Vitlescence composite

Composite trám thẩm mỹ Vitalescence

Keo dán nha khoa Peak Universal Bond

Keo dán nha khoa – Peak™ Universal Bond

Peak Universal Bond (Peak Light-Cured) tạo ra một liên kết chắc chắn, bền vững, có thể kết dính với với men, ngà, zirconia, sứ, composite và kim loại.

Paint on color for Veneer and Composite

Paint On Color products are light-curing intensive resin-based paints for intra and extraoral use, individual design …

Vitlescence composite

Composite trám thẩm mỹ Vitalescence