Vệ sinh vô trùng trong nha khoa – những sản phẩm cần thiết

Trong y tế nói chung và trong nha khoa nói riêng, việc vệ sinh vô trùng cho dụng cụ, vật dụng,  thiết bị là vô cùng quan trọng để phòng tránh lây nhiễm, không chỉ cho bệnh nhân mà cho chính những người Bác sĩ, nhân viên nha khoa làm công việc hằng ngày. Đặc […]