VP Hồ Chí Minh

133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viet-lai-cau-chuyen-Dieu-tri-noi-nha-lai
Viet-lai-cau-chuyen-Dieu-tri-noi-nha-lai

WORKSHOP PRE-HAIDEC

VIẾT LẠI CÂU CHUYỆN ĐIỀU TRỊ NỘI NHA LẠI

Ngày
Giờ
Phút
Giây

DUY NHẤT 20 SUẤT THỰC HÀNH

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản

WORKSHOP PRE-HAIDEC

VIẾT LẠI CÂU CHUYỆN ĐIỀU TRỊ NỘI NHA LẠI

Trong bài giảng về nguyên tắc cơ bản của Điều trị Nội nha lại, các Bác sĩ tham dự sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các kỹ thuật để lấy vật liệu trám bít ống tủy một cách dễ dàng trên mô hình. Bên cạnh đó, bài báo cáo sẽ trình bày việc quản lý các biến chứng trong quá trình điều trị lại ống tủy.
Xuyên suốt phần thực hành, Bác sĩ tham dự sẽ học cách loại bỏ Gutta-Percha và xi măng trám bít ống tủy một cách hiệu quả và an toàn nhất. Sau khi loại bỏ các vật liệu trong ống tủy, Bác sĩ sẽ thực hành sửa soạn lại ống tủy với hệ thống trâm quay và trám bít ống tủy theo phương pháp hiệu quả nhất.

Đối tượng tham dự

  • Bác sĩ Nội Nha và Bác sĩ Tổng quát chuyên điều trị nội nha trong lâm sàng.
  • Bác sĩ đam mê Nội nha và muốn nâng cao kỹ năng điều trị nội nha

Lịch trình

08:30 – 09:00
Đón tiếp hội thảo viên
09:00 – 09:15
Khai mạc
09:15 – 10:30
Lý thuyết: Viết lại câu chuyện – Điều Trị Nội Nha Lại
10:30 – 10:45
Giải lao
10:45 – 12:00
Lý thuyết: Điều trị nội nha lại hay Cấy ghép Implant: Lựa chọn nào là tốt nhất?
12:00 – 13:00
Nghỉ trưa
13:00 – 15:00
Thực hành: Loại bỏ Gutta-Percha trong Điều trị Nội Nha Lại
15:00 – 16:30
Thực hành: Làm sạch và Trám bít ống tủy trong Điều Trị Nội Nha Lại
16:30 – 16:45
Thảo luận/ Discussion
Jeeraphat Jantarat

BÁO CÁO VIÊN

BÁO CÁO VIÊN & Chuyển ngữ

TS. BS. Lê Hồng Vân

WORKSHOP PRE-HAIDEC

VIẾT LẠI CÂU CHUYỆN ĐIỀU TRỊ NỘI NHA LẠI

Ngày
Giờ
Phút
Giây

DUY NHẤT 20 SUẤT THỰC HÀNH

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản

Trở lại
Hotline
Zalo
Messenger