145 Nguyen Chi Thanh - Q.5 - TP.HCMC - Vietnam
Tel: +84 839 57 54 76
Fax: +84 839 57 54 79

doe.thongtin@gmail.com

D.O.E được thành lập năm 1998. D.O.E không muốn bán quá nhiều sản phẩm mà chỉ chú trọng vào những sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu trong dòng sản phẩm đó. Quan điểm của D.O.E là chỉ bán những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng. Qua D.O.E nha sĩ có thể tin tưởng là họ có thể tìm thấy những sản phẩm chất lượng cao được bảo quản trong điều kiện tốt nhất.

...Xem chi tiết  

Tin tức
Dentistry Of Excellence Vietnam ( D.O.E.)
 

 

    
   

 

   
   
   
   
 
  
  
Copyright © 2009 DOE.com 145 Nguyen Chi Thanh - Q.5 - TP.HCMC - Vietnam
Tel: +84 839 57 54 76 - Fax: +84 839 57 54 79 - Email: doe.thongtin@gmail.com
Developed by saigonhitech