199 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1, TP.HCM
Tel: 39 25 37 03
Fax: 39 25 37 00

www.doevietnam.com

D.O.E được thành lập năm 1998. D.O.E không muốn bán quá nhiều sản phẩm mà chỉ chú trọng vào những sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu trong dòng sản phẩm đó. Quan điểm của D.O.E là chỉ bán những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng. Qua D.O.E nha sĩ có thể tin tưởng là họ có thể tìm thấy những sản phẩm chất lượng cao được bảo quản trong điều kiện tốt nhất.

...Xem chi tiết  

Tin tức
Dentistry Of Excellence Vietnam ( D.O.E.)

 

   
 

 

Copyright © 2009 DOE.com 199 Nguyen Thi Minh Khai District 1 Ho Chi Minh city
Tel: +848 39 25 37 03 - Fax: +848 39 25 37 00 - Email: doevietnam@gmail.com
Developed by phannguyenit.com