133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Endodontic

Dụng cụ nội nha

Mô tả

Dụng cụ nội nha

Gương vi phẫu – Thám trâm 2 đầu – Cây nhồi/ làm láng vi phẫu – Vi phẫu dụng cụ kẹp

214 215

216 217 218

219 220 221

Trở lại
Hotline
Zalo
Messenger