133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

CanalPro Syringe Station & CanalPro Color Luer Lock Syringes

Dụng cụ sắp xếp dung dịch bơm rửa ống tủy

Description

CANALPRO SYRINGE STATION

Dụng cụ đựng và sắp xếp dung dịch nội nha

180-7b-Canalpro-COLTENE

 

CANALPRO COLOR LUER LOCK SYRINGES

Ống tiêm Canalpro

180-8-Canalpro-COLTENE