133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Description

Mũi Tungsten carbide, cắt mão

120-1-NTi 120-2-NTi

 

Mũi cắt mão kim loại được hàn thật chính xác để đảm bảo trung tâm điểm tốt nhất và ổn định. Các lưỡi dao được cấu hình cho các ứng dụng cụ thể, đảm bảo nhẹ nhàng nhất có thể, khi thao tác trong miệng của bệnh nhân.

121-1-NTi

122-1-NTi

123-1-NTi

124-1-NTi

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tungsten Carbide Burs, Crown cutters”

Your email address will not be published. Required fields are marked *