133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dụng cụ cắt

Dùng để lấy răng ra khỏi ổ răng

Mô tả

Kéo Cắt

213-1-Cat-HUFRIEDY