133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Retainer box

Hộp nhựa đựng khay duy trì chỉnh nha

Cupules

Đài đánh bóng sau khi cạo vôi

Labo & Accessory

Labo & phụ kiện

Plastic Syringe

Ống bơm cao su lỏng

Yellow Mixing Tips + oral tip

Đầu trộn cao su màu vàng

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ

Retainer box

Hộp nhựa đựng khay duy trì chỉnh nha

Cupules

Đài đánh bóng sau khi cạo vôi

Labo & Accessory

Labo & phụ kiện

Plastic Syringe

Ống bơm cao su lỏng

Yellow Mixing Tips + oral tip

Đầu trộn cao su màu vàng

Micro Brush

Hộp chổi nhỏ