133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Silicone C

Cao su đặc Zetaplus

Silicone A

ELITE P&P putty soft normal

Occlufast Rock

Cao su lấy dấu khớp cắn

Elite transparent

Cao su lấy dấu trong suốt

Yellow Mixing Tips + oral tip

Đầu trộn cao su màu vàng

Dispenser Gun for Elite HD+

Súng bắn Silicone / Súng bắn Acrytem

Universal Tray Adhesive for Metal & Plastic Tray

Chất kết dính thông thường cho khay và vật liệu lấy dấu

Tray Adhesive for Self Curing Tray

Chất kết dính cho khay nhựa tự cứng

Spatula for Silicones

Cây trộn Silicone

Putty Cut for 2 steps technique

Dao cắt cao su đặc putty trong kỹ thuật lấy dấu 2 lần

Zhermack Syringe for Elastomer

Ống bơm chất lấy dấu

Gingifast Rigid for Implant

Chất làm nướu giả loại cứng cho Implant