133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Laser 2 bước sóng Gemini – 810+980 Diode Laser

Giới thiệu về Gemini 810 + 980 diode laser Máy Gemini 810 + 980 …

Bio-oss Collagen ghép xương ổ răng

Xương khối Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen được chỉ định dùng cho những tổn thương khuyết hổng nha chu và cho những ổ răng sau khi nhổ răng.