133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Dây cung kéo – đóng khoảng Resolve 3D (TMA)

Kéo răng cửa  Đây là loại dây Beta Titanium có sẵn loop, dễ dàng cho việc …

Máng bảo vệ

RESIN MOUTHGUARD SHEET (3MM & 4mm) Tấm nhựa làm máng bảo vệ Vật liệu nhựa được …

Tấm nhựa Essix Ace

Tấm nhựa dùng ép máng duy trì và khay chỉnh răng