133 Nguyễn Chí Thanh

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

12 Hạ Yên

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Danh Mục

Nhà cung cấp

Tổng quát

Chỉnh nha

Phẩu thuật và implant

Dây cung kéo – đóng khoảng Resolve 3D (TMA)

Kéo răng cửa  Đây là loại dây Beta Titanium có sẵn loop, dễ dàng …

Dây cung Resolve Beta Titanium (TMA)

Dây cung Beta Titanium (TMA)  Với thành phần bao gồm Titanium (79%), Molypden (11%), Zirconium …

Máng bảo vệ

Tấm nhựa làm máng bảo vệ

Tấm nhựa Essix Ace

Tấm nhựa dùng ép máng duy trì và khay chỉnh răng