133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

A2TM Aligner attachment kit

Bộ kit tạo nút (button) hình oval hoặc hình chữ nhật

Assure – keo dán mắc cài

Keo dán mắc cài thông thường (hóa trùng hợp)

Assure Plus – Keo dán resin cho tất cả vật liệu

Keo dán Resin Assure Plus dùng cho tất cả bề mặt

Bond Aligner

Keo dán kim loại, nhựa hoặc sứ lên khay chỉnh nha

Các sản phẩm Conditioner Reliance

Barrier Gel, Porc-etch, Porcelain Conditioner, Plastic Conditioner, Metal Primer

Các sản phẩm Lingual Retention

Ortho Flextech, Retainium, Flow Tain, L.C.R

GOTO

Composite gắn mắc cài

L.E.D Pro Seal

Chất trám bít hố rãnh và bề mặt răng

Light Bond

Keo dán chỉnh nha quang trùng hợp

Ultra Band-Lok

Xi măng gắn khâu có chứa Flo (quang trùng hợp)

Glass Lok

Xi măng gắn khâu lưỡng cực – Giải quyết được những HẠN CHẾ của xi măng gắn khâu truyền thống

A2TM Aligner attachment kit

Bộ kit tạo nút (button) hình oval hoặc hình chữ nhật

Assure – keo dán mắc cài

Keo dán mắc cài thông thường (hóa trùng hợp)

Assure Plus – Keo dán resin cho tất cả vật liệu

Keo dán Resin Assure Plus dùng cho tất cả bề mặt

Bond Aligner

Keo dán kim loại, nhựa hoặc sứ lên khay chỉnh nha

Các sản phẩm Conditioner Reliance

Barrier Gel, Porc-etch, Porcelain Conditioner, Plastic Conditioner, Metal Primer

Các sản phẩm Lingual Retention

Ortho Flextech, Retainium, Flow Tain, L.C.R

GOTO

Composite gắn mắc cài

L.E.D Pro Seal

Chất trám bít hố rãnh và bề mặt răng

Light Bond

Keo dán chỉnh nha quang trùng hợp

Ultra Band-Lok

Xi măng gắn khâu có chứa Flo (quang trùng hợp)

Glass Lok

Xi măng gắn khâu lưỡng cực – Giải quyết được những HẠN CHẾ của xi măng gắn khâu truyền thống