133 Nguyen Chi Thanh

Ward. 9, Dist 5, Ho Chi Minh City

12 Ha Yen

Dist Cau Giay, Ha Noi

Air-flow Powder

Các loại bột đánh bóng Air Flow

PM100, PM200

Máy cạo vôi PM100

Piezon Master Surgery

Máy cắt xương siêu âm

Piezon Master 700 “standard”

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Piezon instrument EMS

Các loại đầu nha chu của EMS

Original Piezon Universal HP

Tay cạo vôi Universial HP

Clinical Hygiene

Dụng cụ vệ sinh lâm sàng

Air-Flow Master Perio

Lý tưởng cho điều trị duy trì implant

 

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air – Flow S2

Máy cạo vôi + thổi cát S2

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha

Air-flow Powder

Các loại bột đánh bóng Air Flow

PM100, PM200

Máy cạo vôi PM100

Piezon Master Surgery

Máy cắt xương siêu âm

Piezon Master 700 “standard”

Máy cạo vôi MINI MASTER 700

Piezon instrument EMS

Các loại đầu nha chu của EMS

Original Piezon Universal HP

Tay cạo vôi Universial HP

Clinical Hygiene

Dụng cụ vệ sinh lâm sàng

Air-Flow Master Perio

Lý tưởng cho điều trị duy trì implant

 

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air-flow Handy 3.0 Perio

Air – Flow S2

Máy cạo vôi + thổi cát S2

Air – Flow S1

Máy thổi cát S1

Air – Flow handy 2

Máy thổi cát gắn với ghế nha